Badanie przydatności kandydatów

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w dniach

8 i 9 czerwca 2021 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem

O godzinie badania przydatności kandydatów do szkoły, poinformujemy telefonicznie.

Warunki przeprowadzenia badania przydatności określone są w Regulaminie Rekrutacji
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Turku.