Kształcenie słuchu – Elżbieta Kmieciak – klasa IV c.6

LEKCJE z dnia 26 marca 2020.  

Treść lekcji znajduje się w wiadomościach dziennika Mobireg. 

 Lekcje  z dn. 2.04. 

Treść lekcji zawarta w wiadomościach Mobireg i pomocniczych zdjęciach.