Kształcenie słuchu – Elżbieta Kmieciak – klasa VI c.6

Lekcja z dnia 25.03.2020 r.

Treść lekcji znajduje się w wiadomościach dziennika Mobireg.

Lekcje z dn. 1.04. 

Treść lekcji zawarta w wiadomościach Mobireg i pomocniczych zdjęciach.