Popis uczniów klasy wiolonczeli i fortepianu

POPIS UCZNIÓW KLASY WIOLONCZELI (pani Iwony Gorgol)

i FORTEPIANU (pani Katarzyny Drzewieckiej – Łużniak)

25 maja 2022r