Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców 2021/2022:

Artur Przyszło – przewodniczący
 Członkowie: Patrycja Kałużna, Justyna Kowalec, 
Małgorzata Michalak, Przemysław Przysło.
 
Regulamin Rady Rodziców.
Nr konta Rady Rodziców: 58 1020 2762 0000 1502 0031 8519