Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców 2020/2021:

Artur Przyszło – przewodniczący
Marlena Jesionek – zastępca przewodniczącego
 Członkowie: Patrycja Kałużna, Justyna Kowalec, Piotr Grzelak, Małgorzata Michalak.
 
Regulamin Rady Rodziców.
Nr konta Rady Rodziców: 58 1020 2762 0000 1502 0031 8519