Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców 2022/2023:

Przemysław Przysło – przewodniczący
Małgorzata Michalak – z-ca przewodniczącego
Małgorzata Pięta – sekretarz
 Członkowie: Patrycja Kałużna, Justyna Kowalec.
 
Regulamin Rady Rodziców.
Nr konta Rady Rodziców: 58 1020 2762 0000 1502 0031 8519