Rekrutacja 2020/2021 zaproszenie

Szanowni Państwo! 

Rozpoczynamy rekrutację do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Turku na rok szkolny 2020/2021. W zakładce REKRUTACJA znajdą Państwo Kwestionariusz osobowy kandydata oraz Zaświadczenie lekarskie. 

W związku ograniczeniem funkcjonowania placówki wynikającym z przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19, badanie przydatności do nauki w szkole odbędzie się w terminie, zapewniającym bezpieczny dla wszystkich jego przebieg. O konkretnych datach będziemy informowali w kolejnych komunikatach, wraz z pojawiającymi się regulacjami prawnymi w tym zakresie. 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wprowadzamy możliwość składania wniosków o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczną. Wypełnione wnioski należy przysłać na adres e-mail: psmturek@gmail.com w formie skanu, pliku doc lub docx, a nawet zdjęcia, Wymagane zaświadczenia lekarskie będą mogły być dostarczone podczas badania przydatności lub w innym wyznaczonym terminie.

Zapraszamy Państwa na Wirtualne Drzwi Otwarte, gdzie można będzie poznać wszystkie instrumenty, dowiedzieć się wszystkiego o sposobie nauki w naszej szkole, a nawet… zobaczyć ją na ekranach Waszych urządzeń. 

Zapraszamy!!!!!