Rekrutacja 2022

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w dniach

6 i 7 czerwca 2022 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem

O godzinie badania przydatności kandydatów do szkoły, poinformujemy telefonicznie.

Warunki przeprowadzenia badania przydatności określone są w Regulaminie Rekrutacji
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Turku

Regulamin Rekrutacji do PSM I st. w Turku

Wniosek kandydata o przyjęcie do PSM I st. w Turku w roku szkolnym 2022-2023

Wniosek kandydata o przyjęcie do PSM I st. w Turku w roku szkolnym 2022-2023