Wyjazd uczniów klas skrzypiec i wiolonczeli do Poznania na XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. I etap, 10 października 2022 r.