„XIV Konkurs Młodych Wiolonczelistów” we Wrocławiu

Wspaniałe wiadomości dotarły do nas z „XIV Konkursu Młodych Wiolonczelistów” we Wrocławiu – Jury konkursu pod przewodnictwem prof. Stanisława Firleja przyznało naszej uczennicy Oliwii Kałużnej I nagrodę. Serdecznie gratulujemy!