Zapraszamy na Regionalne Warsztaty skrzypcowe!

REGIONALNE WARSZTATY SKRZYPCOWE

Warsztaty metodyczne i lekcje otwarte dla nauczycieli klas skrzypiec szkół muzycznych I stopnia
„Różnorodne problemy artykulacyjne w literaturze skrzypcowej dla dzieci i młodzieży”

Warsztaty stanowią formę doskonalenia zawodowego i są skierowane do uczniów oraz nauczycieli klas skrzypiec szkół muzycznych I stopnia.

Celem warsztatów jest przedstawienie nauczycielom skrzypiec szkół muzycznych I st. z regionu wielkopolskiego i lubuskiego problemów artykulacyjnych, jakie pojawiają się w literaturze skrzypcowej dla dzieci oraz ukazanie sposobów prawidłowej ich realizacji.

Program warsztatów obejmuje wykłady oraz otwarte lekcje warsztatowe poprowadzone przez dr hab. Karinę Gidaszewską – nauczyciela skrzypiec i wykładowcę, profesora Akademii Muzycznej w Łodzi.

Organizatorzy zapewniają kawę i słodki poczęstunek w ramach przerw oraz zaświadczenia Centrum Edukacji Artystycznej o udziale w szkoleniu. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz cateringu. Organizatorzy umożliwiają uczestnikom warsztatów zamówienie obiadu (obiad dwudaniowy – 20 zł). Na karcie zgłoszenia należy zaznaczyć chęć zamówienia obiadu a także czy ma być on w wersji tradycyjnej bądź wegetariańskiej oraz wpłacić odpowiednią kwotę na KONTO RADY RODZICÓW PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W TURKU: 58 1020 2762 0000 1502 0031 8519.

Zgłoszenia udziału nauczyciela oraz ucznia w warsztatach prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej na załączonej karcie wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty za obiad oraz wymaganymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na adres mailowy szkoły: sekretariat@muzyczna.turek.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 listopada 2022 r. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Warsztaty odbędą się 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 10.45-18.00
w sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego;
ul. Uniejowska 9; 62-700 Turek.

Z uwagi na duże zainteresowanie, czynny udział w warsztatach (lekcja warsztatowa) może wziąć 1 uczeń od danego nauczyciela. O możliwości udziału ucznia zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Witolda Lutosławskiego w Turku

Uniejowska 9

62-700 Turek

Tel. 63 278 42 46

e-mail: sekretariat@muzyczna.turek.pl

www.muzyczna.turek.pl

 

Formularz zgłoszenia – nauczyciel

Formularz zgłoszenia – uczeń

Zgoda Dorosłych na udział w Warsztatach zgoda i klauzula informacyjna

Zgoda na udział Dziecka w Warsztatach zgoda i klauzula informacyjna